Search

Truong CG Artist

Vietnamese short film maker

Category

My works

my 3d models, maya rigs, animations, short films, illustrations, etc

Zhu Baijie – Journey to the West – FREE Maya Rig

 

zhuBaijie_previewzhuBaijie_preview2zhuBaijie_preview3

Advertisements

Tiktaalik Roseae FREE Maya Rig

Dragon v3 updates: auto neck rotation

Differences between Wyvern vs Dragon

Sea Beast Maya Rig video demo

Kong the Origin of the King (official)

Kong: Origin of the King

Have you ever wonder where is King Kong coming from?
Please watch, share and subscribe. Thank you!

This is my biggest project in 2017. Hope you enjoy it!
Full credit is here:
Story: Luong Phan Vu, Chau Vo Ba Truong
Directing, Layout, Animation: Pham Quoc Cuong
Rendering: CGArt
Effects: Nguyen Quang Huy
Sound design: Nguyen Khac Phu
Directing, Characters, Lighting, Compositing: Chau Vo Ba Truong

———————
Kong: nguồn gốc của vị vua

Bạn có bao giờ tự hỏi King Kong từ đâu mà ra?
Hãy xem và share nhé. Dự án lớn nhất của Trường trong năm 2017.
Thực hiện:
Kịch bản: Lương Phan Vũ, Châu Võ Bá Trường
Đạo diễn, Phân cảnh, Diễn hoạt: Phạm Quốc Cường
Rendering: CGArtvn
Hiệu ứng: Nguyễn Quang Huy
Âm thanh: Nguyễn Khắc Phú
Đạo diễn, Nhân vật, Ánh sáng, Tổng hợp: Châu Võ Bá Trường

Đệt: Smart Dog

Zergling Maya Rig

Zergling Rig is now on my Patreon: https://www.patreon.com/truongcgartist Please support, subscribe and share if you can 🙂

Lurker Maya Rig – FREE for download now

Lurker is now free for download: gumroad.com/TruongCgArtist Happy holiday, everyone!

Blog at WordPress.com.

Up ↑